Godkendelser til dyretransport

Randers Trailer har altid sat dyrebeskyttelse højt. Vores trailere har derfor været godkendt til dyretransport. Godkendelserne har været tilgængelige her på siden. Fra den 31. december 2007 er disse godkendelser imidlertid ikke længere gyldige, da der er trådt nye regler i kraft.

De nye regler er omfattende og komplicerede. Om hestetrailere kan man overordnet sige, at der gælder et sæt regler for private og hobbyfolk, der ikke skal transportere dyr som led i økonomisk virksomhed, og ikke skal transportere dyr mere end 8 timer, og et andet sæt regler for semiprofessionelle, professionelle og transportfirmaer, der transporterer dyr over lange afstande, i lang tid og som en del af økonomisk virksomhed.

Private og hobbyfolk
Overordnet skal privatejede hestetrailere ikke længere synes eller godkendes til dyretransport, såfremt de ikke er omfattet af begrebet økonomisk virksomhed. Om en trailer skal godkendes til dyretransport afhænger altså ikke af traileren, men af hvem der kører med den, og hvad formålet med transporten er. Begrebet økonomisk virksomhed kan fortolkes meget forskelligt. Kontakt fødevarestyrelsen på 33 95 60 00 eller justitsministeriets dyrevelfærdskontor på 33 92 33 40, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du som transportør er omfattet af økonomisk virksomhed.

Halvprofessionelle, professionelle og transportfirmaer
Skal henvende sig til fødevarestyrelsen og forhøre sig om, hvordan de skal forholde sig. Se www.foedevarestyrelsen.dk.